Galerie


<- [1] [2] [3] [4]
Záznamy : [28-34 z 34]IC.Prince Perseus Jesenia.cz

foto vystava.

IC.Prince Perseus Jesenia.cz

foto vystava.

SC.Nobel Jesenia,cz

Vít?z

CH. Black Point Hokami ,cz, JW

V sout?ži Ko?ka roku 2011 se Pointinka umístila na krásném II.míst? za svým bratrem Bárnym v kategorii ko?at.

IP. IC.Prince Perseus Jesenia, CZ

majitelka Jaruška Sou?ková.
Kocourek je n?kolikanásobný vít?z Mezinárodních výstav v ?esku i v zahrani?í.

Národní vít?z 2012

SC Black Point Hokami,CZ,JW
Naše ?erná te?ka byla v roce 2012 velice úsp?šná, vyhrávala jednu výstavu za druhou a titul Národní vít?z si pln? zaslouží. D?kuji Míle Zachrdlové za nádhernou ko?i?ku, která mi d?lá velkou radost a když všechno dob?e dopadne budeme se v listopadu t?šit na malé Pointinky.

Národní vít?z v ko?atech 2012

Salvia Clea Jesenia,CZ JW

<- [1] [2] [3] [4]
Copyright Jesenia, CZ 2009