Koata

Máme exotická a perská koátka, modrá,modrobílá a černobílá. Narozená 10.četvence že spojení X-TRÉME 24 Carát, CFA a Wanda black Point Jesenia, CZ

Julieta Jesenia, CZ

Narození :
10.07.2022
Barva :
PER n 03 22, černý bikolor mramorovaný
 
Rodiče :
Otec : X-TRÉME 24 Carát, CFA
Matka : IC. Wanda black Point Jesenia CZ

Julie Jesenia., CZ

Narození :
10.07.2022
Barva :
PER a., perská modrá
 
Rodiče :
Otec : X-TRÉME 24 Carát, CFA
Matka : IC. Wanda black Point Jesenia CZ

Julli Jesenia, CZ

Narození :
10.07.2022
Barva :
PER n 03, perská černá bikolor
 
Rodiče :
Otec : X-TRÉME 24 Carát, CFA
Matka : IC. Wanda black Point Jesenia CZ

Juliana blau Point Jesenia, CZ

Narození :
10.07.2022
Barva :
EXO a 03 24, exotická modrá bikolor tečkovaná
 
Rodiče :
Otec : X-TRÉME 24 Carát, CFA
Matka : IC. Wanda black Point Jesenia CZ

Copyright Jesenia, CZ 2009