Vítáme Vás, na stránkách chovatelské stanice perských a exotických ko?ek Jesenia, CZ

Naše chovatelská stanice vznikla v roce 1983. První ko?i?ku jsme si po?ídili na vánoce roku 1983. Byla to modrá peršanka Berenika Niris, která si okamžit? podmanila celou rodinu. A když na Speciální výstav? ko?ek  získala ocen?ní V1 byla na ni celá rodina pat?i?n? hrdá. A tak to vlastn? za?alo…..

Vstupte
a seznamte se s naší ko?i?í rodinou

Copyright Jesenia, CZ 2009